מנורה חברה לביטוח

בשנת 1939 החלה לפעות כחברת ביטוח. סך הנכסים המנוהלים על ידי החברה, ליום 31 במרס 2018, הסתכם לכ- 39.9 מיליארדי ש"ח.

הקבוצה הינה בעלת חברת הביטוח שומרה וביחד שביתן פועלות בעל ענפי הביטוח העקרים והינה קבוצת הביטוח הגדולה בישראל בתחום הביטוח האלמנטרי.
כתובת ת.ד 927, תל אביב, מיקוד 6100802
טלפון 2000*
מייל moked-elementary@menora.co.il
שנת הקמה 1939
קישור לאתר האינטרנט www.menoramivt.co.il
מדד השירות בביטוח רכב רכוש לשנת 2017 70
מדד השירות בביטוח רכב חובה לשנת 2017 75
מדד השירות בביטוח דירה לשנת 2017 72

ביטוח דיגיטלי

קבלו הצעות מחיר
online